Słowińska Grupa Rybacka zaprasza na szkolenie z pisania wniosku  on – line dotyczące naboru wniosków na przedsięwzięcie:

  • 1.3.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności

Szkolenie odbędzie się :

  • 09 grudnia 2022r. (piątek) o godzinie 12:00 – za pomocą platformy internetowej Zoom .

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie  chęci uczestnictwa w szkoleniu drogą mailową (biuro@sgr.org.pl) lub telefoniczną (516 559 181).

Dzień przed szkoleniem do osób, które wyraziły chęć uczestnictwa przesłany zostanie link do szkolenia.