Informujemy, że dnia 26 lipca br. (czwartek) o godzinie 11:00 w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce odbędzie się

szkolenie z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego z zakresu realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020.

Zapraszamy wszystkich beneficjentów, którzy otrzymali środki w ramach przedsięwzięć:

– Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa (nabór 1/2017/R),

– Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru (nabór 2/2017/R),

– Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego (nabór 3/2017/R).

Podczas spotkania poruszony zostanie m.in. temat realizacji zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców.

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności do dnia 25 lipca 2018r.:

– osobiście w siedzibie SGR,

– mailowo na adres: biuro@sgr.org.pl lub e.laskowska@sgr.org.pl lub

– telefonicznie na nr: 516 559 181 (do godz. 15:30).