Słowińska Grupa Rybacka zaprasza na szkolenie informacyjne on – line dotyczące naboru wniosków na przedsięwzięcia:

  • 3.1.1. Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa – przeznaczonego wyłącznie dla osób z sektora rybackiego.

Szkolenie odbędzie się 3 sierpnia 2020r. (poniedziałek) o godzinie 11:30.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie  chęci uczestnictwa w szkoleniu drogą mailową (biuro@sgr.org.pl) lub telefoniczną (516 559 181).

Dzień przed szkoleniem do osób, które wyraziły chęć uczestnictwa przesłany zostanie link do szkolenia