W związku z ogłoszonym naborem wniosków Słowińska Grupa Rybacka zaprasza na szkolenie informacyjne on – line dotyczące naboru na przedsięwzięcie:

  • 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności

Szkolenie odbędzie się 21 marca 2023r. (wtorek) o godzinie 8:30 za pomocą platformy internetowej Zoom .

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie  chęci uczestnictwa w szkoleniu drogą mailową (biuro@sgr.org.pl ).

Najpóźniej w dzień szkolenia do osób, które wyraziły chęć uczestnictwa przesłany zostanie link do szkolenia.