W związku z ogłoszonymi naborami wniosków Słowińska Grupa Rybacka zaprasza na szkolenie informacyjne on – line dotyczące naboru wniosków na przedsięwzięcia:

  • 3.1.1. Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa,
  • 3.2.1. Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego

Szkolenie odbędzie się 26 października 2022r. (środa) o godzinie 13:00 za pomocą platformy internetowej Zoom .

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie  chęci uczestnictwa w szkoleniu drogą mailową (biuro@sgr.org.pl ) lub telefoniczną (516 559 181).

Najpóźniej w dzień szkolenia do osób, które wyraziły chęć uczestnictwa przesłany zostanie link do szkolenia.