Słowińska Grupa Rybacka zaprasza podmioty publiczne oraz organizacje pozarządowe z obszaru (gminy: Miasto Ustka, Ustka, Kępice, Kobylnica, Smołdzino, Słupsk) na szkolenia informacyjne z zakresu dofinansowania projektów związanych z:

  • Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką oraz Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru – 22 marca 2021 o godz. 9:00

 

  • Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych obszaru oraz przywracanie stanu zniszczonych lub ochrona zagrożonych degradacją elementów środowiska – 22 marca 2021 o godz. 12:00

 

Uwaga! Szkolenie będzie miało formę zdalną.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie  chęci uczestnictwa w szkoleniu drogą mailową (biuro@sgr.org.pl) lub telefoniczną (516 559 181).

W dniu szkolenia do osób, które wyraziły chęć uczestnictwa przesłany zostanie link do szkolenia.