Szkolenie dotyczące dotacji na infrastrukturę społeczną

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie Słowińska Grupa Rybacka zaprasza podmioty publiczne  na szkolenie informacyjne dotyczące przyznawania dotacji w ramach działania: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności

Podczas spotkań omówione zostaną ogólne warunki związane z dofinansowaniem oraz zasady wsparcia projektów, które będzie można składać od 30 kwietnia do 21 maja 2021r.

 

Szkolenie zostanie przeprowadzone online za pomocą platformy Zoom 28 kwietnia 2021 roku od godziny 8:00.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z biurem SGR pod nr tel.: 516 559 181 lub za pośrednictwem poczty: biuro@sgr.org.pl .

Dzień przed szkoleniem bądź w dzień szkolenia do osób, które wyraziły chęć uczestnictwa przesłany zostanie link do szkolenia.