Szkolenie dla organizacji pozarządowych z zewnętrznych źródeł finansowania

 

Słowińska Grupa Rybacka zaprasza organizacje pozarządowe na szkolenie z zakresu możliwości pozyskiwania środków finansowych na prowadzone przez nie działania.

Spotkanie pn.: „Źródła finansowania dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych” odbędzie się

21 listopada 2017r. (wtorek) o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Ustka przy ul. Dunina 24 w Ustce.

Zainteresowane osoby proszone są o wcześniejszy kontakt z biurem SGR pod nr tel. 59 307 07 57 lub na adres: e.laskowska@sgr.org.pl.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim”, który SGR realizuje w partnerstwie z Centrum Inicjatyw Obywatelskich ze Słupska oraz Partnerstwem Dorzecze Słupi z Krzyni.

Zapraszamy serdecznie.