Zapraszamy na szkolenia informacyjne dotyczące naborów wniosków na przedsięwzięcia:

  • 2.3.4. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru, w ramach którego dofinansowanie mogą otrzymać wszyscy mieszkańcy obszaru,
  • 3.2.1.Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego,
  • 3.1.1. Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa – przeznaczonego wyłącznie dla osób z sektora rybackiego.

Szkolenia odbędą się on – line w następujących terminach:

  • 19 marca 2021r., godz. 9:00 – szkolenie z zakresu dofinansowań na przedsięwzięcia związane z rozwojem łańcuchów dostaw produktów rybackich,
  • 19 marca 2021r., godz. 10:30 – szkolenie z zakresu podejmowania lub rozwoju działalności zw. z potencjałem wodnym
  • 19 marca 2021r., godz. 12:00 – dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa.

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie  chęci uczestnictwa w szkoleniu drogą mailową (biuro@sgr.org.pl) lub telefoniczną (516 559 181).

Dzień przed szkoleniem do osób, które wyraziły chęć uczestnictwa przesłany zostanie link do szkolenia.