Poszukujesz funduszy dla swojej organizacji? Chcesz, aby zaczęła zarabiać, ale nie jesteś pewien, jak poruszać się w środowisku biznesu? Potrzebujesz pomysłów na stworzenie atrakcyjnej oferty?

Weź udział w Szkole Biznesu dla organizacji pozarządowych z obszaru SGR – projekcie realizowanym przez Słowińską Grupę Rybacką, który ma na celu wsparcie organizacji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Oferujemy spotkania ze specjalistami z zakresu fundraising’u, strategii biznesowej, promocji
i kontaktów z mediami oraz przedstawicielami organizacji, które skutecznie sprzedają różnorodne usługi.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Aby do niego przystąpić wystarczy wypełnić formularz rekrutacyjny i dostarczyć go do Biura Słowińskiej Grupy Rybackiej mieszczącego się przy
ul. Usteckiej 8 w Przewłoce (osobiście lub pocztą) lub przesłać na adres:
biuro@sgr.org.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 listopada br.

Plan zajęć w Szkole Biznesu:

Rodzaj działania Termin działania
Szkolenie nt. fundraising’u i społecznej odpowiedzialności biznesu grudzień 2018r.
Szkolenie nt. myślenia biznesowego w NGO styczeń 2019r.
Szkolenia z zakresu działalności gospodarczej metodą prowadzone przez przedstawicieli organizacji pozarządowych (6 szkoleń) styczeń – maj 2019r.
Szkolenie z zakresu promocji, PR i relacji z mediami maj 2019r.
Szkolenie nt. planowania strategicznego i tworzenia narzędzi marketingowych czerwiec 2019r.
Doradztwo indywidualne dla organizacji styczeń – lipiec 2019
Konferencja podsumowująca lipiec 2019r.

 

Poniżej znajdziesz dokumenty związane z rekrutacją i projektem. W przypadku pytań prosimy
o kontakt z pracownikami Biura SGR na adres:
biuro@sgr.org.pl lub na nr tel.: 516 559 181.

W związku z Rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. z uczestnikami projektu podpisana zostanie umowa o powierzeniu danych osobowych, której wzór znajduje się w załączeniu do ogłoszenia.

Projekt finansowany jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.