Przedmiotem szacowania jest wykonanie usługi tłumaczenia tekstu na języki angielski i niemiecki na 10 tablic informacyjnych realizowanych w ramach projektu pn. „Przywrócenie walorów historycznych Starej Osady Rybackiej w Ustce poprzez zabezpieczenie i ekspozycję ruin Kościoła p.w. Św. Mikołaja oraz nadanie obszarowi charakteru produktu turystycznego” – plansze w układzie pionowym o wymiarach: 660 mm x 480 mm.

Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, kwalifikacje i umiejętności niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Planowany termin realizacji:

30 kwietnia 2017r.

 

Szacowanie powinno zawierać nazwę i adres oferenta oraz łączną kwotę netto za realizację przedmiotu zamówienia. Zwracamy się z prośbą o dostarczenie oferty na adres biura Słowińskiej Grupy Rybackiej w Przewłoce przy ul. Usteckiej 8 / pocztą elektroniczną na adres e-mail: m.knapczyk@sgr.org.pl / telefonicznie do dnia 10 lutego 2017r.

W przypadku wątpliwości oraz ewentualnych pytań dotyczących przedmiotu zamówienia proszę o kontakt pod nr tel. 516 559 181.