Przed nami spotkanie z seniorami – najaktywniejszą, a zarazem jedną z najbardziej defaworyzowanych grup społecznych na naszym obszarze. Tym razem odwiedzimy Redzikowo, gdzie działa Uniwersytet Trzeciego Wieku. Podczas konsultacji będziemy rozmawiać o potrzebach i problemach osób starszych oraz rozwiązaniach, które mogłyby się znaleźć w naszej strategii.

Spotkanie odbędzie się 14 grudnia 2022r. o godz. w siedzibie UTW mieszczące się w Redzikowie 16a, 76-204 Słupsk 14 grudnia 2022r. o godz. 11:00.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych seniorów!

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: biuro@sgr.org.pl lub tel.: 59 307 07 57.