Słowińska Grupa Rybacka zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe z Miasta i Gminy Kępice na spotkanie konsultacyjne dotyczące nowej strategii rozwoju dla obszarów wiejskich.

Spotkanie odbędzie się 1 lipca 2022r. w godz. 10:00 do 13:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Kępice przy ul. Niepodległości 6 w Kępicach.

W jego ramach zaplanowano omówienie zbliżającego się okresu programowania oraz zebranie opinii dotyczących diagnozy obszaru.

Harmonogram spotkania:

  1. Przedstawienie celu spotkania i programu.
  2. Prezentacja wstępnych wyników badań prowadzonych wśród lokalnej społeczności.
  3. Analiza potencjału i potrzeb rozwojowych obszaru.
  4. Podsumowanie prac.