Słowińska Grupa Rybacka zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe z Gminy Słupsk na spotkanie konsultacyjne dotyczące nowej strategii rozwoju dla obszarów wiejskich.

Spotkanie odbędzie się 11 lipca 2022r. w godz. 13:00 do 16:00 w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Lipowej 3 w Krępie Słupskiej.  

W jego ramach zaplanowano omówienie zbliżającego się okresu programowania oraz zebranie opinii dotyczących diagnozy obszaru.

Harmonogram spotkania:

  1. Przedstawienie celu spotkania i programu
    2. Prezentacja wstępnych wyników badań prowadzonych wśród lokalnej społeczności
    3. Sformułowanie proponowanych celów końcowych polegających na osiągnięciu określonych rezultatów Lokalnej Strategii Rozwoju.
    4. Podsumowanie prac.