Słowińska Grupa Rybacka zaprasza jednostki sektora publicznego na spotkania informacyjno-konsultacyjne, które odbędą się w październiku i listopadzie.

W okresie programowania 2014-2020 samorządy terytorialne oraz podległe im jednostki z obszaru gmin wchodzących w skład SGR, mogą ubiegać się o dotacje na tworzenie produktów edukacyjnych, kolekcji, wystaw, czy zbiorów materiałów związanych z tradycjami rybackim, a także na działania infrastrukturalne i ekologiczne.

Pierwsze spotkania, dla podmiotów z Miasta i Gminy Ustka, odbyły się 13 i 28 października, a najbliższe, skierowane do jednostek z gminy Smołdzino, planowane jest na 9 listopada. Pracownicy SGR zawitają również w Słupsku, Kobylnicy i Kępicach.

Podczas spotkań omówione zostaną ogólne informacje o dotacjach oraz warunki przyznania pomocy w najbliższym naborze wniosków, w ramach którego dofinansowane zostaną projekty związane z budową, przebudową lub wyposażeniem infrastruktury dla mieszkańców obszaru.

Stowarzyszenie planuje również spotkania informacyjne dla sektora gospodarczego. Terminy spotkań będą umieszczane na stronie internetowej Słowińskiej Grupy Rybackiej: www.sgr.org.pl.