Sektor gospodarczy składa się z osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz różnego rodzaju spółek handlowych, a także organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą. Natomiast mieszkańcy rozumiani są jako osoby fizycznie nieprowadzące działalności gospodarczej.

Zarówno dla podmiotów sektora gospodarczego, jak i dla osób, które dopiero planują stworzenie własnego przedsiębiorstwa, zaplanowano konkursy polegające na założeniu lub rozwoju działalności gospodarczej związanej z potencjałem wodnym, a więc m.in.: sportami wodnymi i rekreacją, obsługą łodzi rybackich, czy gastronomią opartą na produktach rybackich oraz z rozwojem łańcuchów dostaw produktów rybackich – od ich transportu, przez drobne przetwórstwo, po sprzedaż w restauracji czy barze.

2.3.4. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru, w ramach którego do zrealizowania możliwe są przedsięwzięcia dotyczące m.in.: sportów wodnych, obsługi łodzi rybackich, gastronomii opartej na produktach rybackich,

 3.2.1. Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego – czyli włączenie się w obrót owocami morza – od ich transportu, przez drobne przetwórstwo, po sprzedaż w restauracji

Oddzielnie – wyłącznie dla istniejących już przedsiębiorstw – przewidziano dotacje na rozwój prowadzonej działalności, czyli na poszerzanie zakresu wykonywanych usług i produkcji oraz na partnerską promocję usług turystycznych.

2.1.2.    Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze – a więc poszerzania zakresu usług i produkcji lokalnych firm

 
 

2.3.2. Rozwój kompleksowej oferty turystycznej – tzn. projekty realizowane we współpracy firm polegające na promocji obszaru jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku

 
 

Natomiast osoby nie prowadzące jeszcze firm mogą wnioskować o dofinansowanie na stworzenie przedsiębiorstw zajmujących się usługami dla lokalnej społeczności lub turystów.

2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności

 

2.3.3. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych