Zapraszamy na szkolenia informacyjne dotyczące naborów wniosków na przedsięwzięcia:

  • 3.4. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru, w ramach którego dofinansowanie mogą otrzymać wszyscy mieszkańcy obszaru,
  • 2.1.Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego,
  • 1.1. Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa – przeznaczonego wyłącznie dla osób z sektora rybackiego.

Szkolenia odbędą się w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce w następujących terminach:

  • 25 lutego 2020r., godz. 10:00 – szkolenie z zakresu dywersyfikacji źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa,
  • 26 lutego 2020r., godz. 10:00 – szkolenie z zakresu dofinansowań na przedsięwzięcia związane z rozwojem łańcuchów dostaw produktów rybackich i z podejmowaniem lub rozwojem działalności zw. z potencjałem wodnym.

Z powodu ograniczonej liczby miejsc, zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z biurem SGR pod nr tel.: 516 559 181 lub za pośrednictwem poczty: biuro@sgr.org.pl lub e.szulc@sgr.org.pl.  W przypadku braku miejsc Biuro ustali kolejne terminy szkoleń.