Konkurs na logo Starej Osady Rybackiej został rozstrzygnięty. Komisja konkursowa uznała, że poniższy znak graficzny oraz hasło promocyjne autorstwa Kingi Wnęk najlepiej wpisują się w kryteria określone w regulaminie i dobrze oddają przestrzeń Starej Osady Rybackiej.

Konkurs realizowany był w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Przywrócenie walorów historycznych Starej Osady Rybackiej w Ustce poprzez zabezpieczenie i ekspozycję ruin kościoła pw. św. Mikołaja oraz nadanie obszarowi charakteru produktu turystycznego”.