19 kwietnia 2021r. zakończyliśmy kolejne nabory wniosków. Ogłoszonych było 6 konkursów, na które wpłynęło 28 wniosków na łączną kwotę blisko 3 mln zł.

Poniżej szczegóły:

 1. Konkurs 14/2021/R – Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru
  1. Liczba złożonych wniosków: 3
  2. Wnioskowana kwota: 331 949,00 zł
  3. Alokacja: 303 169,40 zł

 1. Konkurs 15/2021/R – Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego
  1. Liczba złożonych wniosków: 3
  2. Wnioskowana kwota: 406 949,23 zł
  3. Alokacja: 474 212,04 zł

 1. Konkurs 16/2021/R – Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa
  1. Liczba złożonych wniosków: 7
  2. Wnioskowana kwota: 713 639,00 zł
  3. Alokacja: 523 851,12 zł

 1. Konkurs 17/2021/R – Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnie historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką
  1. Liczba złożonych wniosków: 6
  2. Wnioskowana kwota: 1 043 994,87 zł
  3. Alokacja: 273 534,92 zł

 1. Konkurs 18/2021/R – Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych obszaru oraz przywracanie stanu zniszczonych lub ochrona zagrożonych degradacja elementów środowiska
  1. Liczba złożonych wniosków: 4
  2. Wnioskowana kwota: 287 866,00 zł
  3. Alokacja: 118 141,43 zł

 1. Konkurs 19/2021/R – Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru
  1. Liczba złożonych wniosków: 5
  2. Wnioskowana kwota: 149 170,40 zł
  3. Alokacja: 163 120,80 zł