Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu w ramach naboru do programu Erasmus Plus! Nasz entuzjazm jest ogromny, tym bardziej, że to nasza premiera w tym programie. Otworzyły się przed nami nowe możliwości i szansa na wzmocnienie naszej organizacji od środka.

W ramach projektu przedstawiciele naszej kadry zaangażowanej w edukację dorosłych oraz wolontariusze i współtwórcy nowej ścieżki rozwoju SGR będą uczestniczyć w mobilnościach zagranicznych mających na celu rozwój ich kompetencji. Głównym celem naszego projektu pn. „Facylitacja i innowacje społeczne jako podstawy modelu edukacji lokalnych liderów” jest umiędzynarodowienie sposobu pracy i działalności Słowińskiej Grupy Rybackiej (SGR) poprzez wprowadzenie innowacji edukacyjnych i podniesienie kompetencji kadry w obszarze rozwoju lokalnego i integracji społecznej. Będziemy badać potrzeby lokalnych liderów i na tej podstawie opracowywać Model Kształcenia Liderów.

Taka forma edukacji jest dla nas zupełnie nowym doświadczeniem, które jednak umożliwi nam poznanie i włączenie do modelu nowych technik i form edukacji. Na podstawie dotychczasowych diagnoz i rozmów z liderami organizacji współpracujących z SGR wiemy, że najbardziej interesują ich włączające techniki pracy z pracownikami i klientami organizacji, stąd wybór kursów dla kadry – Action Learning i Clean Coaching. Nowym doświadczeniem dla nas będzie także uczestnictwo w Job Shadowing, czyli obserwowaniu pracy innych.

Zapraszamy organizacje i liderów do współpracy – możecie poznać i praktykować z nami nowe sposoby komunikacji ze swoim środowiskiem o charakterze facylitacyjnym.

Wkrótce więcej szczegółów o naszej ekscytującej przygodzie edukacyjnej!