Zarząd SGR

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Maciej Karaś Prezes
2 Andrzej Tyszkiewicz Wiceprezes
3 Leszek Kasperowicz Sekretarz
4 Daniel Wysoczański Skarbnik
5 Marta Prezlata Członek Zarządu
6 Andrzej Świniarski Członek Zarządu
7 Kamil Słomiński Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Rafał Kuleta Przewodniczący
2 Adam Sędziński Zastępca Przewodniczącego
3 Ewa Tyszkiewicz Członek Komisji
4 Witosława Pokorska Członek Komisji
5 Małgorzata Żebrowska Członek Komisji

Rada Słowińskiej Grupy Rybackiej

Lp. Imię i nazwisko/Instytucja Reprezentowany sektor
1 Franciszek Justek sektor gospodarczy, rybacki
2 Marcin Wańtuchowicz sektor gospodarczy, rybacki
3 Marcin Jodko sektor gospodarczy, rybacki
4 Tomasz Wepryk sektor gospodarczy, rybacki
5 Ryszard Pilarczyk sektor gospodarczy, rybacki
6 Piotr Wysoczański sektor gospodarczy, rybacki
7 Artur Szamiel sektor gospodarczy, rybacki
8 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Duninowie reprezentowana przez Paulinę Cętkowską sektor społeczny
9 „Powiatowa” Spółdzielnia Socjalna reprezentowana przez Urszulę Cudziło sektor społeczny
10 Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Wiejskiej „Słowiniec” reprezentowane przez Olgę Szpilarewicz sektor społeczny
11 Stowarzyszenie na Rzecz Miasta i Gminy Kępice „Razem dla Kępic” reprezentowane przez Karolinę Brzezińską – Ugorek sektor społeczny
12 Gmina Miasto Ustka reprezentowana przez Hannę Pelę sektor publiczny
13 Gmina Ustka reprezentowana przez Dagmarę Aleksandrowicz sektor publiczny
14 Gmina Redzikowo reprezentowana przez Wojciecha Grzybowskiego sektor publiczny
15 Gmina Kępice reprezentowana przez Marzenę Piszko – Bojaryn sektor publiczny

Walne Zebranie Członków Słowińskiej Grupy Rybackiej (Członkowie)