Zarząd SGR

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Maciej Karaś Prezes
2 Andrzej Tyszkiewicz Wiceprezes
3 Leszek Kasperowicz Sekretarz
4 Daniel Wysoczański Skarbnik
5 Marta Prezlata Członek Zarządu
6 Andrzej Świniarski Członek Zarządu
7 Kamil Słomiński Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Adam Sędziński Przewodniczący
2 Rafał Kuleta Zastępca Przewodniczącego
3 Zdzisław Janik Członek Komisji
4 Witosława Pokorska Członek Komisji
5 Małgorzata Żebrowska Członek Komisji

 

Rada Słowińskiej Grupy Rybackiej

Lp. Imię i nazwisko/Instytucja Reprezentowany sektor
1 Franciszek Justek sektor gospodarczy, rybacki
2 Marcin Wańtuchowicz sektor gospodarczy, rybacki
3 Marcin Jodko sektor gospodarczy, rybacki
4 Tomasz Wepryk sektor gospodarczy, rybacki
5 Ryszard Pilarczyk sektor gospodarczy, rybacki
6 Zbigniew Przysiecki sektor gospodarczy, rybacki
7 Artur Szamiel sektor gospodarczy, rybacki
8 Spółdzielnia Socjalna „Bociek” reprezentowana przez Sabinę Krawiec sektor społeczny
9 „Powiatowa” Spółdzielnia Socjalna reprezentowana przez Urszulę Cudziło sektor społeczny
10 Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Wiejskiej „Słowiniec” reprezentowane przez Renatę Knitter sektor społeczny
11 Tomasz Laskowski sektor społeczny
12 Gmina Miasto Ustka reprezentowana przez Jarosława Teodorowicza sektor publiczny
13 Gmina Ustka reprezentowana przez Dagmarę Aleksandrowicz sektor publiczny
14 Gmina Słupsk reprezentowana przez Iwonę Wilczyńska sektor publiczny
15 Gmina Kępice reprezentowana przez Marzenę Piszko – Bojaryn sektor publiczny

Walne Zebranie Członków Słowińskiej Grupy Rybackiej (Członkowie)