W wyniku zakończonych prac nad oceną wniosków, dofinansowanie otrzymają organizacje pozarządowe oraz podmioty publiczne z terenu Słowińskiej Grupy Rybackiej. Powstaną m.in. ciekawe gry terenowe!

Do kogo skierowane były konkursy?

Wnioski składać mogły organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności gospodarczej oraz podmioty publiczne. Tematem konkursu było tworzenie gier, zabaw i innych innowacyjnych produktów edukacyjnych związanych z rybołówstwem, rybactwem śródlądowym, akwakulturą i sektorem okołorybackim oraz edukacją morską i żeglarską.

Gry terenowe i nie tylko….

O nowe gry terenowe wzbogacą się niebawem Ustka i gmina Kępice. Miasto Ustka zaangażuje mieszkańców do wspólnego tworzenia gry, która łączyć będzie zwiedzanie z zabawą, a całość rywalizacji śledzić będzie można na dedykowanej stronie internetowej. Natomiast w Kępicach powstanie gra terenowa zawierająca 3 różne scenariusze oparte na fabule edukacji morskiej, wykorzystując tradycje rybackie, elementy żeglarstwa oraz elementy edukacji ekologicznej. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego „Kluka”, dzięki uzyskanemu dofinansowaniu planuje zorganizować warsztaty dla dzieci, które przeprowadzone zostaną przez doświadczonych rybaków. Do kalendarza wydarzeń Stowarzyszenie „Kluka” będzie mogło także dopisać festiwal ryby, który dzięki dofinansowaniu będzie można po raz pierwszy zorganizować. Stowarzyszenie Bractwo Morza zorganizuje natomiast praktyczne lekcje bezpieczeństwa na morzu. Dzięki takiej formie zajęć, dzieci poznają „od kuchni” tajniki pracy rybaka i żeglarzy.