Zakończone w piątek 22 listopada nabory wniosków zamknęliśmy z wynikiem 70 złożonych projektów na wszystkie 3 konkursy!

Najwięcej, bo 31 wniosków, wpłynęło na rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze. W tym działaniu dostępnych jest 1 480 492,56 zł, co w praktyce pozwoli na dofinansowanie 8 wniosków złożonych na maksymalną możliwą kwotę, czyli 185 061,00 zł.

25 wniosków wpłynęło na podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności. Dostępne środki w tym działaniu to 780 000,00 zł. Kwota ta pozwoli na udzielenie dotacji 13 wnioskodawcom.

Na podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych wpłynęło 14 wniosków. Przy dostępnej puli środków 780 000,00 zł, dofinansowanie może otrzymać 13 projektów.

Wyników konkursów spodziewać się można w połowie stycznia 2020r.