W ramach projektu zaplanowano modernizację istniejącego placu zabaw oraz budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Bydlinie. Modernizacja dotyczyła placu zabaw powstałego w 2015 roku w ramach inicjatyw lokalnych na wniosek mieszkańców Bydlina.  

 

Tytuł: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz modernizacja placu zabaw w Bydlinie na potrzeby lokalnej społeczności.

Beneficjent: Gmina Słupsk

Program: PROW 2014-2020

Lokalizacja: Bydlino

Modernizacja placu zabaw polegała na wymianie nawierzchni – częściowo na darninę z rolki i w części na tzw. nawierzchnię bezpieczną tj. nienasiąkliwą piankę poliuretanową pokrytą z jednej strony włókniną a z drugiej sztuczną trawą. Dodatkowo plac zabaw doposażono w urządzenia do zabawy, m.in. bujaki, huśtawki, karuzelę, ławki, piramidę linową. Co ważne część z tych urządzeń przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych oraz starszych:

  • karuzela daje możliwość zamocowania wózka inwalidzkiego. Jest to urządzenie integracyjne, które zostało tak zaprojektowane, aby mogły z niego korzystać zarówno dzieci samodzielne, jak i te poruszające się na wózkach inwalidzkich. Na karuzelę można w bezpieczny sposób wjechać wózkiem, obok na ławeczkach mogą równocześnie usiąść dzieci poruszające się samodzielnie. Dzięki takiemu rozwiązaniu dzieci mogą się integrować przez wspólną zabawę,
  • huśtawka posiada podwyższony stan,
  • a dla osób starszych zamontowano podwójną ławeczkę z rowerkiem. Ćwiczenie na rowerku polega na pedałowaniu w pozycji siedzącej, wzmacnia to biodra, kolana, stawy skokowe oraz poprawia wydolność układu krążeniowo-oddechowego. Przy ławce u mieszczono tablice stymulujące pamięć, orientację oraz inne funkcje poznawcze. Urządzenie przystosowane jest także do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Zbudowane boisko przeznaczone jest do gier i zabaw takich jak: koszykówka, siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna. Posiada nawierzchnię z poliuretanu, oświetlenie i jest wysoko ogrodzone zabezpieczając wydostanie się piłek poza obszar boiska.

Każdy z obiektów jest ogólnodostępny i nieodpłatny, przystosowany dla osób niepełnosprawnych oraz starszych. Pozbawione są barier architektonicznych takich jak schody, progi czy wysokie krawężniki, które mogły by utrudniać dostęp.

Koszty projektu uwzględniały m.in.:

  • roboty ziemne i budowlane
  • nawierzchnie
  • ogrodzenie
  • oświetlenie
  • zakup urządzeń