Rada SGR na posiedzeniu w dniu 08 czerwca 2021r. postanowiła wezwać wnioskodawców do uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej przez nich dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej naboru wniosków nr 11/2021.

Lista wnioskodawców oraz informacja o możliwości złożenia uzupełnień znajduje się w załączniku.

W dniu dzisiejszym informacje o uzupełnieniach zostały przesłane do wnioskodawców drogą mailową zgodnie z adresami podanymi przez nich w oświadczeniach załączonych do wniosków o dofinansowanie.