W ramach projektu OWES zapraszamy do udziału w kursie TRENER KOMPETENCJI MIĘKKICH.

Uczestnik będzie przygotowany do projektowania i prowadzenia profesjonalnych warsztatów i szkoleń w zakresie kompetencji miękkich m.in. komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji i rozwiązywania konfliktów. Będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do efektywnego zarządzania dynamiką procesu grupowego, zastosowania kreatywnych i nowoczesnych narzędzi oraz metod pracy dydaktycznej.

Zastosowanie kompetencji trenerskich:
trener wewnętrzny w organizacji lub zewnętrzny, edukator i organizator działalności oświatowej dla dorosłych i młodzieży, w instytucjach zajmujących się edukacją dorosłych, do wykorzystania w pracy wychowawczej i dydaktycznej z dziećmi i młodzieżą w poradni, klasie, świetlicy itp.