4 maja br. Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej ogłosił trzy nabory wniosków o dofinansowanie. Konkursy dotyczą:

  1. podejmowania działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności (nr naboru: 3/2017),
  2. podejmowania działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych (nr naboru: 4/2017),
  3. dywersyfikację źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa (nr naboru: 1/2017/R).

Konkursy potrwają od 18 maja do 6 czerwca br. Zainteresowani będą mogli składać wnioski w siedzibie SGR przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce.

Osoby chcące otworzyć swoją firmę mogą liczyć na 60 tyś. zł i dofinansowanie na poziomie 100% wartości projektów, natomiast w ramach „dywersyfikacji” przeznaczonej dla dla armatorów, hodowców, przetwórców, osób zajmujących się obrotem ryb i ich pracowników założono dotację o wysokości do 300 tyś. zł przy 50% wsparcia.

Treść ogłoszeń wraz z kryteriami i warunkami, jakie muszą spełnić przyszli wnioskodawcy oraz ze wzorami wniosków o dofinansowanie i biznesplanów znajdują się na stronie: http://sgr.org.pl/Dotacje-na-lata-2014-2020/Aktualne-nabory-wnioskow