Projekt ustawy o kołach gospodyń wiejskich jest już w Sejmie. Koła będzie łatwiej zakładać, zarejestrować i prowadzić. Będą mogły korzystać z dotacji. Projektodawca – rząd – bardzo się spieszy. Ustawa ma wejść w życie bez vacatio legis.

Czytaj więcej:

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2190452.html