Załącznik nr 2: Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Poddziałanie:

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

rok  naboru półrocze fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja[1]
EFRROW[2] EFS2 EFRR2 EFMR2
2016 I x x x x
II X x x X
2017 I  

1.3.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności/

182 181,19 e

– konkurs otwarty 1/2016

 

2.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze/
196 614,84 e– konkurs otwarty 2/2016

 

2.1.1.Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności/ 120 300,99 e– konkurs otwarty 3/2017

 

2.3.3. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych/

27 926,81 euro – konkurs otwarty 4/2017

x x 3.1.1.Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa /
1 611 147,67 PLN– konkurs otwarty 1/2017/R
II X x x 2.3.4. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru/

341 534,00 PLN – konkurs otwarty 2/2017/R

 

3.2.1.Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego/ 355 838,95 PLN – konkurs otwarty 3/2017/R

2018 I 1.3.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności/
238 174,69 e – konkurs otwarty 5/2017 

1.2.1. Popularyzacja dziedzictwa lokalnego / 11 971,61 e – konkurs grantowy 1/2018/G

 

 

 

 

1.1.2. Rozwój potencjału NGO/

11 620,00 e – operacja własne LGD

 

2.1.2.Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze/
152 483,11 e– konkurs otwarty 6/2018

 

2.3.3. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych/

41 745,61 e – konkurs otwarty 7/2018

x x 2.3.5. Rozwój szlaków turystycznych związanych z rybactwem/ 43 716,26 PLN – operacja własne LGD

 

 

II X x x 1.2.2 Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru/

42 004,88 PLN – konkurs otwarty 4/2018/R

2019 I 1.1.1.Realizacja inicjatyw na rzecz integracji lokalnej społeczności/ 15 397,18 e – konkurs grantowy

 

x x 2.3.1.Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką/
 1 010 625,20 PLN – konkurs otwarty 5/2019/R
II 2.3.3. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych/

92 749,60 e – konkurs otwarty 10/2019

 

2.1.1.Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności/

158 908,69  e– konkurs otwarty 9/2019

 

2.1.2.Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze/
187 927,75 e – konkurs otwarty 8/2019

x x 2.3.4. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru/

00,00 PLN – konkurs otwarty 6/2019/R

 

3.1.1.Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa/

1 880 622,07 PLN

– konkurs otwarty 7/2019/R

2020 I x x x x
II x x x 2.2.1.Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych obszaru oraz przywracanie stanu zniszczonych lub ochrona zagrożonych degradacją elementów środowiska/ 255 760,61 PLN – konkurs otwarty 12/2020/R

 

 

 

3.2.1.Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego 119 950,00 PLN

– konkurs otwarty 9/2020/R

 

 

 

 

2.3.1.Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką/  923 177,78 PLN – konkurs otwarty 11/2020/R

 

3.1.1.Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa/

479 872,24 PLN konkurs otwarty 10/2020/R

 

2.3.4. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru/

140 186,09 PLN – konkurs otwarty 8/2020/R

 

1.2.2.  Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru/ 156 063,84 PLN – konkurs otwarty 13/2020/R

2021 I 1.3.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności/
294 367,90 e – konkurs otwarty – 11/2021 

2.3.2. Rozwój kompleksowej oferty turystycznej/ 42 987,15 e – konkurs otwarty – 12/2021

 

2.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze/

60 970,66 e – konkurs otwarty – 13/2021

 

2.3.3. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych/

12 919,68 e – konkurs otwarty – 14/2021

x x 1.2.2. Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru / 78 499,90 PLN – konkurs otwarty

19/2021/R

 

2.2.1. Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych obszaru oraz przywracanie stanu zniszczonych lub ochrona zagrożonych degradacją elementów środowiska/
95 200,00 PLN– konkurs otwarty 18/2021/R

 

2.3.1. Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką/  235 279,75 PLN – konkurs otwarty 17/2021/R

 

2.3.4. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru/

149 999,00 PLN – konkurs otwarty 14/2021/R

 

 

3.1.1. Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa/

233 999,00 PLN

– konkurs otwarty 16/2021/R

 

3.2.1. Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego 406 949,23 PLN – konkurs otwarty 15/2021/R

II x x 3.1.1. Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa/

724 314,52 PLN

– konkurs otwarty 20/2021/R

 

3.2.1. Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego
1 200 000,00 PLN – konkurs otwarty 21/2021/R

 

2022 I  

1.3.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności/
155 903,46 euro – konkurs otwarty – 15/2022

 

2.1.1.Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności/

38 416,38 euro– konkurs otwarty – 16/2022

 

2.3.3. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych/

25 610,92 euro– konkurs otwarty – 17/2022

x x x
II 2.1.1.Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności/

102 443,68 euro– konkurs otwarty – 18/2022

 

2.3.3. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych/

0,00 euro – konkurs otwarty – 19/2022

 

2.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze/

207 967,30 e – konkurs otwarty – 20/2022

 

1.3.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności/
145 799,70 euro – konkurs otwarty – 21/2022

 

x x 3.1.1. Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa/

609 732,70 PLN

– konkurs otwarty 22/2022/R

 

3.2.1. Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego

76 130,08 PLN

– konkurs otwarty 23/2022/R

2023 I 2.3.3. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych/

45 141,38 euro – konkurs otwarty – 22/2023

 

 

1.1.3. Koncepcje inteligentnych wiosek/  6 000 euro – konkurs grantowy

 

1.1.1.Realizacja inicjatyw na rzecz integracji lokalnej społeczności/ 572,19 e – konkurs grantowy

 

1.2.1. Popularyzacja dziedzictwa lokalnego / 258,39 e – konkurs grantowy

 

1.3.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności/
98 851,69 euro – konkurs otwarty

 

2.1.1.Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności/

115 495,40 euro– konkurs otwarty

 

2.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze/

13 279,20 e – konkurs otwarty

 

2.3.2. Rozwój kompleksowej oferty turystycznej/ 7 012,85 e – konkurs otwarty

x x 2.3.4. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru/

3 281 627,37 PLN – konkurs otwarty 24/2023/R

II x x x x

 

[1] Dla każdego z funduszy, w ramach, których w danym półroczu planowane jest ogłoszenie naboru, należy wskazać hasłowo zakres tematyczny oraz planowaną alokację każdego z naborów.

[2] Jeśli dotyczy.