Załącznik nr 2: Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Poddziałanie:

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

rok  naboru półrocze fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja[1]
EFRROW[2] EFS2 EFRR2 EFMR2
2016 I x x x x
II X x x X
2017 I  

1.3.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności/

182 181,19 e

– konkurs otwarty 1/2016

 

2.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze/
259 724,41e– konkurs otwarty 2/2016

 

2.1.1.Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności/ 123 745,82e– konkurs otwarty 3/2017

2.3.3. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych/

27 926,81 euro – konkurs otwarty 4/2017

x x 3.1.1.Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa /
1 911 147,67 PLN

– konkurs otwarty 1/2017/R

II X x x 2.3.4. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru/

341 534,00 PLN – konkurs otwarty 2/2017/R

 

3.2.1.Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego/ 355 838,95 PLN – konkurs otwarty 3/2017/R

2018 I 1.3.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności/
237 265,63 e – konkurs otwarty 5/2017

 

1.2.1. Popularyzacja dziedzictwa lokalnego / 12 230 e – konkurs grantowy 1/2018/G

 

 

 

 

1.1.2. Rozwój potencjału NGO/

11 620,00 e – operacja własne LGD

 

2.1.2.Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze/
152 798,60e– konkurs otwarty 6/2018

 

2.3.3. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych/

41 745,61 e – konkurs otwarty 7/2018

x x 2.3.5. Rozwój szlaków turystycznych związanych z rybactwem/ 43 716,26 PLN – operacja własne LGD

 

 

II X x x 1.2.2 Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru/

42 025,62 PLN – konkurs otwarty 4/2018/R

2019

I

1.1.1.Realizacja inicjatyw na rzecz integracji lokalnej społeczności/ 15 969,37 e – konkurs grantowy

 

x x 2.3.1.Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką/
 1 100 429,16 PLN – konkurs otwarty 5/2019/R

II

2.3.3. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych/

104 218,28  e – konkurs otwarty 10/2019

 

2.1.1.Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności/

171 035,39  e– konkurs otwarty 9/2019

 

2.1.2.Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze/
306 632,01 e – konkurs otwarty 8/2019

x x 2.3.4. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru/

400 000,00 PLN – konkurs otwarty 6/2019/R

 

3.1.1.Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa/

2 164 438,35 PLN

– konkurs otwarty 7/2019/R

2020 I x x x x
II x x x 2.2.1.Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych obszaru oraz przywracanie stanu zniszczonych lub ochrona zagrożonych degradacją elementów środowiska/ 255 760,61 PLN – konkurs otwarty 12/2020/R

 

 

 

3.2.1.Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego 269 949,00 PLN– konkurs otwarty 9/2020/R

 

 

 

 

2.3.1.Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką/  923 177,78 PLN – konkurs otwarty 11/2020/R

 

3.1.1.Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa/

834 852,24 PLN konkurs otwarty 10/2020/R

 

2.3.4. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru/

289 795,92 PLN – konkurs otwarty 8/2020/R

 

1.2.2.  Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru/ 190 691,75 PLN – konkurs otwarty 13/2020/R

2021

I

1.3.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności/
438 402,06 e – konkurs otwarty – 11/2021

 

2.3.2. Rozwój kompleksowej oferty turystycznej/ 50 000,00 e – konkurs otwarty – 12/2021

 

2.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze/

100 087,84 e – konkurs otwarty – 13/2021

 

2.3.3. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych/

15 000,00 e – konkurs otwarty – 14/2021

x x 1.2.2. Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru / 78 499,90 PLN – konkurs otwarty

19/2021/R

 

2.2.1. Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych obszaru oraz przywracanie stanu zniszczonych lub ochrona zagrożonych degradacją elementów środowiska/ 118 141,43 PLN– konkurs otwarty 18/2021/R

 

2.3.1. Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką/  273 534,92 PLN – konkurs otwarty 17/2021/R

 

2.3.4. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru/

149 999,00 PLN – konkurs otwarty 14/2021/R

 

 

3.1.1. Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa/

278 999,00 PLN

– konkurs otwarty 16/2021/R

 

3.2.1. Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego 406 949,23 PLN – konkurs otwarty 15/2021/R

II   x x 3.1.1. Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa/

2 735 153,13 PLN

– konkurs otwarty 20/2021/R

 

3.2.1. Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego
1 200 000,00 PLN – konkurs otwarty 21/2021/R

 

2022

I

 

1.3.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności/
257 429,75 euro – konkurs otwarty – 15/2022

 

2.1.1.Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności/

240 783,93 euro– konkurs otwarty – 16/2022

 

2.3.3. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych/

57 203,30 euro – konkurs otwarty – 17/2022

 

1.1.3. Koncepcje inteligentnych wiosek/  6 000 euro – konkurs grantowy – 18/2022

 

x x x
II x x x x
2023 I x x x x
II x x x x

 

[1] Dla każdego z funduszy, w ramach, których w danym półroczu planowane jest ogłoszenie naboru, należy wskazać hasłowo zakres tematyczny oraz planowaną alokację każdego z naborów.

[2] Jeśli dotyczy.