Załącznik nr 2: Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Poddziałanie:

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

rok  naboru

półrocze

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja[1]

EFRROW[2]

EFS2

EFRR2

EFMR2

2016

I

x

x

x

x

II

X

x

x

X

2017

I

 

1.3.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności/

182 181,19 e

 – konkurs otwarty 1/2016

 

2.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze/
196 614,84 e– konkurs otwarty 2/2016

 

2.1.1.Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności/ 118 676,99 e – konkurs otwarty 3/2017

 

2.3.3. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych/

27 926,81 euro – konkurs otwarty 4/2017

x

x

3.1.1.Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa /
1 611 147,67 PLN

– konkurs otwarty 1/2017/R

II

X

x

x

2.3.4. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru/

341 534,00 PLN – konkurs otwarty 2/2017/R

 

3.2.1.Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego/ 355 838,95 PLN – konkurs otwarty 3/2017/R

2018

I

1.3.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności/
238 174,69 e – konkurs otwarty 5/2018

 

1.2.1. Popularyzacja dziedzictwa lokalnego / 11 971,61 e – konkurs grantowy 1/2018/G

 

 

 

 

1.1.2. Rozwój potencjału NGO/

11 619,84 e – operacja własne LGD

 

2.1.2.Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze/
152 483,11 e– konkurs otwarty 6/2018

 

2.3.3. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych/

41 745,61 e – konkurs otwarty 7/2018

x

x

2.3.5. Rozwój szlaków turystycznych związanych z rybactwem/ 43 716,26 PLN – operacja własne LGD

 

 

II

X

x

x

1.2.2 Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru/

42 004,88 PLN – konkurs otwarty 4/2018/R

2019

I

1.1.1. Realizacja inicjatyw na rzecz integracji lokalnej społeczności/ 15 397,18 e – konkurs grantowy

 

x

x

2.3.1.Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką/
 1 010 625,20 PLN – konkurs otwarty 5/2019/R

II

2.3.3. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych/

92 749,60 e – konkurs otwarty 10/2019

 

2.1.1.Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności/

158 908,69  e– konkurs otwarty 9/2019

 

2.1.2.Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze/
189 489,91 e – konkurs otwarty 8/2019

x

x

2.3.4. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru/

00,00 PLN – konkurs otwarty 6/2019/R

 

3.1.1.Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa/

1 480 622,07 PLN

– konkurs otwarty 7/2019/R

2020

I

x

x

x

x

II

x

x

x

2.2.1.Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych obszaru oraz przywracanie stanu zniszczonych lub ochrona zagrożonych degradacją elementów środowiska/ 255 760,61 PLN – konkurs otwarty 12/2020/R

 

 

 

3.2.1.Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego 119 950,00 PLN

– konkurs otwarty 9/2020/R

 

 

 

 

2.3.1.Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką/  923 177,78 PLN – konkurs otwarty 11/2020/R

 

3.1.1.Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa/

479 872,24 PLN konkurs otwarty 10/2020/R

 

2.3.4. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru/

140 186,09 PLN – konkurs otwarty 8/2020/R

 

1.2.2.  Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru/ 155 676,84 PLN – konkurs otwarty 13/2020/R

2021

I

1.3.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności/
213 122,86 e – konkurs otwarty – 11/2021

 

2.3.2. Rozwój kompleksowej oferty turystycznej/ 45 180,75 e – konkurs otwarty – 12/2021

 

2.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze/

38 270,83 e – konkurs otwarty – 13/2021

 

2.3.3. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych/

12 919,68 e – konkurs otwarty – 14/2021

x

x

1.2.2. Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru / 78 499,90 PLN – konkurs otwarty

19/2021/R

 

2.2.1. Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych obszaru oraz przywracanie stanu zniszczonych lub ochrona zagrożonych degradacją elementów środowiska/
95 200,00 PLN– konkurs otwarty 18/2021/R

 

2.3.1. Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką/  233 919,75 PLN – konkurs otwarty 17/2021/R

 

2.3.4. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru/

149 999,00 PLN – konkurs otwarty 14/2021/R

 

 

3.1.1. Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa/

84 000,00 PLN

– konkurs otwarty 16/2021/R

 

3.2.1. Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego 406 949,23 PLN – konkurs otwarty 15/2021/R

II

 

x

x

3.1.1. Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa/

724 314,52 PLN

– konkurs otwarty 20/2021/R

 

3.2.1. Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego
1 200 000,00 PLN – konkurs otwarty 21/2021/R

 

2022

I

 

1.3.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności/
168 489,36 euro – konkurs otwarty – 15/2022

 

2.1.1.Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności/

13 021,41 euro– konkurs otwarty – 16/2022

 

2.3.3. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych/

25 756,43 euro– konkurs otwarty – 17/2022

x

x

x

II

2.1.1.Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności/

94 901,35 euro– konkurs otwarty – 18/2022

 

2.3.3. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych/

0,00 euro – konkurs otwarty – 19/2022

 

2.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze/

174 037,04 e – konkurs otwarty – 20/2022

 

1.3.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności/
126 752,71 euro – konkurs otwarty – 21/2022

 

x

x

3.1.1. Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa/

609 732,70 PLN

– konkurs otwarty 22/2022/R

 

3.2.1. Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego

76 130,08 PLN

– konkurs otwarty 23/2022/R

2023

I

2.3.3. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych/

13 125,40 euro – konkurs otwarty – 22/2023

2.1.1.Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności/

27 377,86 euro– konkurs otwarty – 23/2023

 

2.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze/

94 445,62 e – konkurs otwarty – 24/2023

 

2.2.2. Edukacyjne parki ekologiczne/30 016,10 e – konkurs otwarty/operacja własna LGD

x

x

2.3.4. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru/

3 281 627,37 PLN – konkurs otwarty 24/2023/R

 

2.3.4. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru/

607 236,91 PLN – konkurs otwarty 25/2023/R

II

x

x

x

x

2024

I

1.3.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności/
231 855,31 euro – konkurs otwarty – 25/2024

 

 

 

 

[1] Dla każdego z funduszy, w ramach, których w danym półroczu planowane jest ogłoszenie naboru, należy wskazać hasłowo zakres tematyczny oraz planowaną alokację każdego z naborów.

[2] Jeśli dotyczy.

Harmonogram naborów w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027) oraz w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027).

Nazwa Programu Priorytet Cel (-e) szczegółowy (-we) Nazwa interwencji PS WPR 2023-2027/ Działanie FEP 2021-2027 Rodzaj operacji PS WPR 2023-2027/                                                                            Typ projektów FEP 2021-2027 Przedsięwzięcie (numer i nazwa)* Wnioskodawca* Termin rozpoczęcia Termin zakończenia Orientacyjny limit środków w EURO Obszar geograficzny Sposób realizacji  Informacje dodatkowe
PS WPR 2023-2027 SO7 Przyciąganie i wspieranie młodych rolników i innych nowych rolników oraz ułatwienie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich; SO8 Promowanie zatrudnienia, wzrostu, równości płci, w tym udziału kobiet w rolnictwie, włączenia społecznego i rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, w tym biogospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonego leśnictwa I 13.1. – LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność – komponent Wdrażanie LSR 5.Przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi 2.4. Tworzenie strategii Smart Village NGO 31.10.2024 29.11.2024 5 161,29 € gminy objęte LSR konkurs dla grantobiorców  
   
   
   
PS WPR 2023-2027 SO7 Przyciąganie i wspieranie młodych rolników i innych nowych rolników oraz ułatwienie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich; SO8 Promowanie zatrudnienia, wzrostu, równości płci, w tym udziału kobiet w rolnictwie, włączenia społecznego i rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, w tym biogospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonego leśnictwa I 13.1. – LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność – komponent Wdrażanie LSR 1.Rozwój przedsiębiorczości, w tym rozwój biogospodarki lub zielonej gospodarki w szczególności:
a.podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne

1.3. Podejmowanie lub rozwój działalności w zakresie usług prozdrowotnych i aktywnych form spędzania wolnego czasu osoby fizyczne 31.10.2024 29.11.2024 137 434,60 € gminy objęte LSR konkurs dla wnioskodawców  
   
   
   
PS WPR 2023-2027 SO7 Przyciąganie i wspieranie młodych rolników i innych nowych rolników oraz ułatwienie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich; SO8 Promowanie zatrudnienia, wzrostu, równości płci, w tym udziału kobiet w rolnictwie, włączenia społecznego i rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, w tym biogospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonego leśnictwa I 13.1. – LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność – komponent Wdrażanie LSR 1.Rozwój przedsiębiorczości, w tym rozwój biogospodarki lub zielonej gospodarki w szczególności:
b.rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej
1.3. Podejmowanie lub rozwój działalności w zakresie usług prozdrowotnych i aktywnych form spędzania wolnego czasu podmioty gospodarcze 31.10.2024 29.11.2024 250 000,00 € gminy objęte LSR konkurs dla wnioskodawców  
   
   
   
PS WPR 2023-2027 SO7 Przyciąganie i wspieranie młodych rolników i innych nowych rolników oraz ułatwienie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich; SO8 Promowanie zatrudnienia, wzrostu, równości płci, w tym udziału kobiet w rolnictwie, włączenia społecznego i rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, w tym biogospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonego leśnictwa I 13.1. – LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność – komponent Wdrażanie LSR 7.Kształtowanie świadomości obywatelskiej o znaczeniu zrównoważonego rolnictwa, gospodarki rolno-spożywczej, zielonej gospodarki, biogospodarki, wsparcie rozwoju wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjności, cyfryzacji lub przedsiębiorczości, a także wzmacnianie programów edukacji liderów życia publicznego i społecznego, z wyłączeniem inwestycji infrastrukturalnych 2.1. Park inteligentnych rozwiązań NGO 31.10.2024 29.11.2024 50 000,00 € gminy objęte LSR konkurs dla wnioskodawców operacja własna
9. Ochrona dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego polskiej wsi LGD
   
   
FEP 2021-2027 Priorytet 5. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) 4 (k) Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej FEPM.05.20 Usługi społeczne i zdrowotne – RLKS Zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, zindywidualizowanych i zintegrowanych usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej 3.2. Rozwój usług społecznych NGO 31.10.2024 29.11.2024 200 000,00 € gminy objęte LSR konkurs dla grantobiorców  
   
   
   
                         
   
   
   
                SUMA 642 595,89 €      
Harmonogram jest aktualizowany nie rzadziej niż raz na kwartał i może ulec zmianie.             
* zgodnie z zapisami LSR