Załącznik nr 2: Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Poddziałanie:

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

rok  naboru półrocze fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja[1]
EFRROW[2] EFS2 EFRR2 EFMR2
2016 I x x x x
II X x x X

 

2017 I  

1.3.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności/

182 181,19e

– konkurs otwarty 1/2016

 

2.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze/
259 724,41 e – konkurs otwarty 2/2016

 

2.1.1.Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności/ 123 745,82e – konkurs otwarty 3/2017

 

2.3.3. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych/

27.926,81 e – konkurs otwarty 4/2017

x x 3.1.1.Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa /
477 786,92 e

– konkurs otwarty 1/2017/R

II X x x 2.3.4. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru/

85 383,50 e – konkurs otwarty 2/2017/R

 

3.2.1.Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego/ 88 959,74 e – konkurs otwarty 3/2017/R

2018 I 1.3.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności/
 237.265,63 konkurs otwarty 5/2017

1.2.1. Popularyzacja dziedzictwa lokalnego /12 230e – konkurs grantowy

 

1.1.2. Rozwój potencjału NGO/

11 620 – operacja własne LGD

 

2.1.2.Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze/
152 798,60 e– konkurs otwarty 6/2018

 

2.3.3. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych/

41.745,61 e– konkurs otwarty 7/2018

x x 2.3.5. Rozwój szlaków turystycznych związanych z rybactwem/ 12 500,00 e – operacja własne LGD
II X x x 1.2.2 Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru/

9 988,09 e – konkurs otwarty 4/2018/R

2019 I 1.1.1.Realizacja inicjatyw na rzecz integracji lokalnej społeczności/ 15 969,37e– konkurs grantowy

 

x x 2.3.1.Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką/
299 970,34 e – konkurs otwarty 5/2019/R
II 2.3.3. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych/

144 212,41 e– konkurs otwarty 10/2019

 

2.1.1.Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności/

186 819,32 e– konkurs otwarty 9/2019

 

2.1.2.Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze/
306 632,01 e– konkurs otwarty 8/2019

x x 2.3.4. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru/

100 000,00 e – konkurs otwarty 6/2019/R

 

3.1.1.Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa/

541 109,59 e

– konkurs otwarty 7/2019/R

2020 I x x x x
II x x x 2.2.1.Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych obszaru oraz przywracanie stanu zniszczonych lub ochrona zagrożonych degradacją elementów środowiska/ 120 464,64 e – konkurs otwarty12/2020/R

 

3.2.1.Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego 67 487,25 e – konkurs otwarty 9/2020/R

 

2.3.1.Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką/  306 645,93 e – konkurs otwarty 11/2020/R

 

3.1.1.Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa/

208 713,06 e– konkurs otwarty 10/2020/R

 

2.3.4. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru/

72 448,98 e – konkurs otwarty 8/2020/R

 

1.2.2.  Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru// 47 672,94 e – konkurs otwarty 13/2020/R

2021 I 1.3.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności/
327.641,18 e – konkurs otwarty

 

2.3.2. Rozwój kompleksowej oferty turystycznej/ 50 000,00e – konkurs otwarty

 

2.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze/

100.087,84 e – konkurs otwarty

 

2.3.3. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych/

32.209,17 e – konkurs otwarty

x x 1.2.2. Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru / 37 292,60 e – konkurs otwarty 19/2021/R

 

2.2.1. Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych obszaru oraz przywracanie stanu zniszczonych lub ochrona zagrożonych degradacją elementów środowiska/ 29 535,36 e – konkurs otwarty 18/2021/R

 

2.3.1. Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką/  68 383,73 e – konkurs otwarty 17/2021/R

 

2.3.4. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru/

56 124,75 e – konkurs otwarty 14/2021/R

 

3.1.1. Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa/

128 409,75 e

– konkurs otwarty 16/2021/R

 

3.2.1. Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego 101 737,31 e – konkurs otwarty 15/2021/R

II 1.1.1.Realizacja inicjatyw na rzecz integracji lokalnej społeczności/
7 190,63 e – konkurs grantowy
x x 3.1.1. Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactw/ 164 280,68e – konkurs otwarty 20/2021/R

 

3.2.1. Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego 107 904,84e – konkurs otwarty 21/2021/R

2022 I x x x x
II x x x x
2023 I x x x x
II x x x x

 

[1] Dla każdego z funduszy, w ramach, których w danym półroczu planowane jest ogłoszenie naboru, należy wskazać hasłowo zakres tematyczny oraz planowaną alokację każdego z naborów.

[2] Jeśli dotyczy.