Słowińska Grupa Rybacka zaprasza organizacje pozarządowe z powiatu słupskiego na spotkanie, które odbędzie się 19 czerwca od godziny 11:00 w Przewłoce (ul. Ustecka 8, Przewłoka, 76-270 Ustka).

Podczas Forum pracownicy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przekażą informacje o ofercie dotyczącej zakładania przedsiębiorstw społecznych oraz możliwości pozyskania środków z innych źródeł finansowania.