Przyszli wnioskodawcy w ramach podejmowania działalności gospodarczej będą mogli skorzystać ze specjalistycznych konsultacji w zakresie analizy finansowej w biznesplanie.

Warunkiem uczestnictwa w konsultacjach jest wcześniejsze przesłanie na adres: biuro@sgr.org.pl wypełnionego w części finansowej biznesplanu.

Konsultacje odbędą się 30 maja w biurze Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce.