Pracownia Edukacji i Rozwoju – kim jesteśmy?

To niezależny projekt, który grał w naszych sercach od lat. Praca nad koncepcją i wizją jego wdrożenia i rozwoju trochę trwała, ale w końcu nadszedł ten dzień, kiedy możemy powiedzieć, że powstała Pracownia Edukacji i Rozwoju:

  • miejsce, w którym przy wsparciu coachów / psychologów / trenerów / doradców dokonasz dogłębnej analizy swojej osoby;
  • przestrzeń do rozwoju, odkrywania swoich talentów, budowania mocnych stron, wspierania i wzmacniania wiary we własne możliwości;
  • strefa pozytywnej energii, sprzyjających wiatrów, gdzie dzięki nowoczesnym i kompleksowym narzędziom i metodom pracy otrzymasz szeroką wiedzę o własnych zasobach, która przełoży się na Twoje cele i decyzje w życiu prywatnym i zawodowym.

Koncentrujemy się na diagnozowaniu talentów i predyspozycji

młodzieży i osób dorosłych oraz wspieramy w problemach

wieku młodzieńczego.

Kogo zapraszamy na nasz pokład – czyli dla kogo działamy?

 

Co mamy do zaoferowania?

  • Oferta dedykowana organizacjom OWES – bezpłatne wsparcie szkoleniowe i doradcze

-> doradztwo/coaching:

-> szkolenia:

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu: pracowniaeir@gmail.com

 

  • Oferta dla młodzieży i rodzin – doradztwo indywidualne i grupowe

Krok 1. Test diagnostyczny:

Krok 2. Coaching grupowy – zaplanuj kurs na dobre życie „Heros Navigares”:

Krok 3. Coaching indywidualny:

Krok 4. Konsultacja psychologiczna:

Krok 5. Talent Room (assesment center):

Krok 6. Doradztwo zawodowe + Eurodesk:

Krok 7. Młodzieżowa Grupa Rozwojowa:

 

  • Oferta szkoleniowa dla nauczycieli, specjalistów i pracowników młodzieżowych

 

  • Oferta warsztatowa dla uczniów

 

  • Oferta dla biznesu

 

  • Strefa kobiet