Dokumenty konkursowe dot. podejmowania działalności gospodarczej – PROW

(Uwaga – dokumenty załączone są każdorazowo przy ogłoszeniu o naborze wniosków. Ponadto przy pobieraniu  dokumentów prosimy o ich weryfikację z dokumentacją zamieszczoną na stronie Urzędu Marszałkowskiego : www.dprow.pomorskie.eu)

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

 

UMOWA O DOFINANSOWANIE

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

 

 

 

Dokumenty dot. projektów grantowych -PROW

(Uwaga – dokumenty załączone są każdorazowo przy ogłoszeniu o naborze wniosków. Ponadto przy pobieraniu  dokumentów prosimy o ich weryfikację z dokumentacją zamieszczoną na stronie Urzędu Marszałkowskiego : www.dprow.pomorskie.eu)

Dokumenty dot. operacji z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – PROW

(Uwaga – dokumenty załączone są każdorazowo przy ogłoszeniu o naborze wniosków. Ponadto przy pobieraniu  dokumentów prosimy o ich weryfikację z dokumentacją zamieszczoną na stronie Urzędu Marszałkowskiego : www.dprow.pomorskie.eu)

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

 

UMOWA O DOFINANSOWANIE

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Dokumenty dot. przyznania pomocy – RYBY

(Uwaga – dokumenty załączone są każdorazowo przy ogłoszeniu o naborze wniosków. Ponadto przy pobieraniu  dokumentów prosimy o ich weryfikację z dokumentacją zamieszczoną na stronie Urzędu Marszałkowskiego : www.dprow.pomorskie.eu)

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

 

UMOWA

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

 

Dokumenty SGR

Legislacja

_Covid-19