ZDZ w Słupsku uruchomił projekt ze środków unijnych, w ramach którego można pozyskać bezzwrotną dotację na założenie działalności gospodarczej w wysokości max. 24.000 zł oraz wsparcie pomostowe nawet na okres 12 miesięcy w wysokości 1000 zł miesięcznie przez okres max. 1 roku. Dokumenty przyjmowane są tylko do 10.02.2017 r. !

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia należących, co najmniej do jednej z grup:

  •        osoby w wieku 50 lat i więcej,
  •        kobiety,
  •        osoby z niepełnosprawnościami,
  •        osoby długotrwale bezrobotne,
  •        osoby o niskich kwalifikacjach)

zamieszkujących następujące gminy: Bytów – obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej, Borzytuchom – gmina wiejska, Damnica – gmina wiejska, Dębnica Kaszubska – gmina wiejska, Główczyce – gmina wiejska, Kępice – obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej, Kołczygłowy – gmina wiejska, Miastko – obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej, Potęgowo – gmina wiejska, Smołdzino – gmina wiejska, Trzebielino – gmina wiejska, Czarna Dąbrówka – gmina wiejska, Parchowo – gmina wiejska, Studzienice – gmina wiejska, Tuchomie – gmina wiejska, Lipnica – gmina wiejska, Cewice – gmina wiejska, Debrzno – obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej, Człuchów – gmina wiejska, Czarne – obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej, Koczała – gmina wiejska, Przechlewo – gmina wiejska, Rzeczenica – gmina wiejska.

Szczegółowe informacje i dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie http://www.zdz.slupsk.pl/pl/projekty/jutropracujeusiebie.
ZDZ Słupsk, ul. Szczecińska 57, Słupsk, tel. 59 845 27 27 w. 412