Sektor społeczny

Sektor społeczny

Sektor społeczny tworzą organizacje pozarządowe, np. stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe czy fundacje. Większość skierowanych do nich dotacji musi być przeznaczona na cele społeczne, jednak mogą one...