SFG Management Board

Maciej Karaś – President
Andrzej Tyszkiewicz – Vice President
Daniel Wysoczański – Treasurer
Leszek Kasperowicz – Secretary
Andrzej Świniarski – Board Member
Marta Prezlata – Board Member
Kamil Słomiński – Board Member

Auditing Committee

Adam Sędziński – Chairman
Rafał Kuleta – Vice Chairman
Zdzisław Janik – Committee Member
Witosława Pokorska – Committee Member
Małgorzata Żebrowska – Committee Member

Project Council

Lp. Name / Institution

Area

1 Franciszek Justek

Economic sector, Fishing sector

2 Marcin Wańtuchowicz

Economic sector, Fishing sector

3 Marcin Jodko

Economic sector, Fishing sector

4 Tomasz Wepryk

Economic sector, Fishing sector

5 Ryszard Pilarczyk

Economic sector, Fishing sector

6 Zbigniew Przysiecki

Economic sector, Fishing sector

7 Artur Szamiel

Economic sector, Fishing sector

8 Spółdzielnia Socjalna „Bociek” represented by Sabinę Krawiec

Social sector

9 „Powiatowa” Spółdzielnia Socjalna w Kwakowie represented by Cudziło Urszula

Social sector

10 Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Wiejskiej „Słowiniec” represented by Knitter Renata

Social sector

11 Tomasz Laskowski

Social sector

12 Gmina Kępice represented by Marzenę Piszko – Bojaryn

Public sector

13 Gmina Słupsk represented by Iwonę Wilczyńska

Public sector

14 Gmina Miasto Ustka represented by Teodorowicz Jarosław

Public sector

15 Gmina Ustka represented by Aleksandrowicz Dagmara

Public sector