W związku z konsultacjami nad zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju SGR na lata 2014-2020 zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wypełnienia ankiety online, która znajduje się na stronie:

https://www.survio.com/survey/d/R6R7F6G7D9H2X4A8V

Przypominamy, że ankietę można również wypełnić odręcznie (formularz dostępny jest na stronie:
http://sgr.org.pl/konsultacje-spoleczne-w-sprawie-zmian-w-lokalnej-strategii-rozwoju-2014-2020-2/)
i przesłać je pocztą elektroniczną na adres: biuro@sgr.org.pl, pocztą tradycyjną lub wypełnić je w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce, 76-270 Ustka.

Uzasadnienie wprowadzanych zmian znajduje się poniżej: