Przypominamy:  trwa nabór wniosków w ramach Funduszu Akumulator Społeczny 2019 (Miasto Słupsk i powiat słupski)

 

1) do 28 kwietnia:

  • Mini-grant do 500 zł na inicjatywę ze sfery pożytku publicznego
  • Grant do 5000 zł na projekt ze sfery pożytku publicznego

2) do 23 maja:

  • Grant do 5000 zł na wsparcie rozwoju młodej organizacji pozarządowej

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych (organizacje działające nie dłużej niż 2,5 roku, z przychodami do 25 000 zł) i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego oraz aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego.

Szczegóły konkursu w Regulaminie załączonym do wiadomości oraz na stronie http://www.akumulatorspoleczny.pl.

 

Zapraszamy do kontaktu:

Biuro: 

Al. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk

tel. 59 840 29 20

e-mail: cio@cio.slupsk.pl

FB: www.facebook.com/CIO.Slupsk