Interaktywny bunkier historii Ustki

Bunkry Blüchera są elementem Wału Pomorskiego będącego częścią systemu umocnień wschodniej granicy III Rzeszy, które dzięki zaangażowaniu Joanny i Marcina Barnowskich są dziś jedną z najciekawszych atrakcji w regionie. W ramach dofinansowania z SGR powstał Interaktywny bunkier historii Ustki. Tytuł: Interaktywny bunkier historii Ustki. Beneficjent: Barnowska Joanna Program: PO RYBY 2007-2013 Lokalizacja: Ustka Dzięki dofinansowaniu, a przede wszystkim ogromnej pasji … Czytaj dalej Interaktywny bunkier historii Ustki