Dokumenty na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SGR

Poniżej znajdą Państwo projekty dokumentów na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SGR, które odbędzie się 08 lutego br. 00_Uchwała_01_powołanie_Komisji_Skrutacyjnej 01_Uchwała_02_konsultacje_zmiany_LSR 02_Zał_1_do_uchw_02_Protokół_konsultacje 03_Zał_02_do_uchw_2_LSR_wyciąg_zmiany 04_Zał_03_do_uchw_2_LSR_tekst_jednolity_12_2018r. 05_Uchwała_03_zmiany_KKiP 06_Zał_1_do_uchw_03_KPiK_wyciąg_zmiany 07_Zał_2_do_uchw_03_KPiK_tekst_jednolity_12_2018