Dokumenty na Walne Zebranie Członków SGR

Poniżej znajdą Państwo projekty dokumentów na Walne Zebranie Członków SGR, które odbędzie się 15 kwietnia br. 01_Uchwała_04_powołanie_Komisji_Skrutacyjnej 02_Uchwała_05_sprawozdanie_merytoryczne_za_2018 Zał._uchwały_05_Sprawozdanie_merytoryczne_za_2018 03_Uchwała_06_uchwala_sprawozdanie_finansowe_za_2018r Zał_uchwały_06_sprawozdanie_finansowe 04_Uchwała_07_ absolutorium_za_2018r 05_Uchwała_08_sprawozdanie_Rady_za_2018 Zał_uchw_08_Sprawozdanie_Rady_za_2018 06_Uchwała_09_wybory_uzupełniające_do_komisji_rewizyjnej...