Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash Player.

Projekt dla rybaków zakończony!

10 Stycznia 2013

Dobiegł końca projekt współpracy dla przedstawicieli sektora rybackiego „Dywersyfikacja działalności rybackiej oraz promocja dobrych praktyk”. W trwającym 6 miesięcy przedsięwzięciu uczestniczyło 30 osób z obszaru Słowińskiej Grupy Rybackiej oraz Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, a także wielu ekspertów i specjalistów (m.in. w zakresie prawa, turystyki) wspierających swoją wiedzą i doświadczeniem uczestników na poszczególnych etapach realizowanych działań. Projekt miał na celu zachęcanie środowiska rybackiego do podejmowania aktywności w kierunku różnicowania prowadzonej dotychczas działalności, co stanowi jeden z podstawowych celów  programu PO RYBY Oś IV, w ramach którego swoje zadania realizuje Słowińska Grupa Rybacka. Cele tej osi zakładają bowiem wdrażanie działań wynikających z Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR), która jest indywidualną analizą obszaru działania każdej z grup rybackich w Polsce. Z osi IV, w przypadku środowiska rybackiego (głównie ze względu na limity połowowe i sezonowość), dofinansowane mogą być takie przedsięwzięcia, które umożliwiają pozyskiwane dochodu z działalności poza rybackiej. 

Projekt miał więc na celu pokazanie różnych dróg rozwoju działalności gospodarczej poprzez spotkania ze specjalistami w takich dziedzinach jak prawo czy turystyka. Goszczący na konferencji przedstawiciele grup rybackich z Estonii oraz Szwecji pokazali jakie działania w kierunku dywersyfikacji sektora rybackiego są prowadzone na ich obszarze, natomiast wizyta
w Finlandii umożliwiła uczestnikom wymianę doświadczeń w tym zakresie i nawiązanie współpracy.

Na bazie informacji merytorycznych, które omawiane były podczas konferencji i szkolenia powstały broszury informacyjne oraz kalendarze z dobrymi praktykami różnicowania działalności rybackiej.

Projekt zrealizowany został przy wsparciu osi IV Programu Operacyjnego RYBY na lata 2007-2013.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.