Słowińska Grupa Rybacka w  imieniu Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich zaprasza na warsztaty organizowane przy projekcie pt. „Akademia Umiejętności Animatora LGD” realizowanego w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019. Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc!

Rekrutacja trwa do 14 .04. 2018r.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji LGD w zakresie animacji lokalnej oraz przygotowanie 60 animatorów do inicjowania aktywności w społecznościach lokalnych. Grupą docelową projektu są osoby mieszkające na obszarach wiejskich, zainteresowane uczestnictwem w życiu publicznym, wymianą doświadczeń i działaniami zmierzającymi do podniesienia jakości życia na wsi.

Uczestnikami Akademii mogą być przedstawiciele, pracownicy, członkowie i wolontariusze LGD (w tym grup rybackich) zainteresowani umiejętnym wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań, wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości i umiejętnym wykorzystaniem szeroko rozumianych lokalnych zasobów.

Warsztaty dla Grupy I (subregion województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie) odbywać się będą w terminach:
Warsztat 1:  Data:  26-27-28. 04.2018  czwartek, piątek, sobota
Warsztat 2:  Data:  21-22-23.05.2018 pon-wtorek-środa
Warsztat 3:  Data:  21-22-23.06.2018 czwartek, piątek, sobota

Miejsce warsztatów zostanie wyłonione w drodze konkursu.

Nabór  uczestników:
Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie aplikacji (karty rekrutacyjnej) na adres e:mail: sekretariat@faow.org.pl (do wiadomości: s.wyrzykowska@pds.org.pl) w terminie do 14 kwietnia 2018 r.  Kartę rekrutacyjną można pobrać pod linkiem:

Koszt udziału w cyklu warsztatów to jednorazowa opłata w wysokości 300,00 zł.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie FAOW pod linkiem:
http://faow.org.pl/pl/akademia-umiejetnosci-animatora-lgd/

Serdecznie zachęcamy do udziału.